Konijn vriendelijke praktijk


Sinds 2018 werken we in onze praktijk met een konijn vriendelijke aanpak van problemen bij konijnen. In Engeland bestaat er een keurmerk voor Konijnenvriendelijke Dierenklinieken en konijndeskundige dierenartsen, maar in Nederland is nog niet zover. Wel zijn de richtlijnen op te vragen en hebben we deze kunnen volgen. Een konijn vriendelijke praktijk is een praktijk die, naast goede kennis van de ziekten en ongemakken van het konijn, ook het konijn behandelt zoals een konijn graag wil worden behandeld.
 
In Nederland hebben we ook de die zich inzet voor het welzijn van konijnen en het vergroten van de kennis over konijnen die als huisdier worden gehouden. Zij houden ook een lijst bij van .
 

Enkele konijn vriendelijke methoden die wij onze praktijk hanteren zijn:

Informatie naar de eigenaar
Alle assistentes hebben intern een opleiding gevolgd over de meest gestelde vragen over konijnen problemen.
 
Voorzieningen in de wachtkamer
Er is een stellage en een grote tafel waar uw konijn veilig op kan staan.
 
Voorzieningen in de spreekkamer
Er is een kleed op behandeltafel tegen het uitglijden.
Er is een weegschaal aanwezig ook voor lage gewichten.
Uw konijn kan in een holletje lopen bij onderzoek.
We hanteren meerdere technieken om uw konijn goed te onderzoeken (zoals hypnose).
 

Voor verdere behandeling en onderzoek bij het konijn gebruiken wij konijnvriendelijke methoden

  • een zeer fijne en dunne braunule (intraveneuze katheter) voor toediening van vocht en medicijnen
  • voor bekinspectie en tand/kiesproblemen hebben we speciale konijn vriendelijke apparatuur op onze tanden unit
  • voor röntgen foto’s van kiezen en tanden hanteren wij een speciale prijs
  • we kunnen een maagsondering uitvoeren bij verstoppingen of gasvorming
  • we hebben een traanbuisspoeler voor behandeling van een verstopte traanbuis, en we kunnen de traanproductie meten
  • voor de vachtverzorging zijn er verschillende kammen en klittensnijders
  • we hebben mogelijkheden om te wassen bij myiasis (maden)
  • er is een verantwoorde konijn opname en met aanwezigheid van strooisel, hooi en drinkflessen
  • er is een zuurstofkooi speciaal voor konijnen en knaagdieren
 

Voor operaties bij het konijn gebruiken wij veilige methoden

In de praktijk geven wij het konijn een zo veilig mogelijke narcose. Hiervoor gebruiken we het meest recente anesthesie protocol voor konijnen. Elk konijn wordt eerst uitgebreid nagekeken waarbij o.a. het hart en de ademhaling worden gecontroleerd. Voordat er narcose middelen worden toegediend is er al een pijnstiller aan het konijn gegeven zodat deze ten tijde van de operatie al werkt. Via een oor vene krijgt het konijn narcose middel toegediend. Voor toediening wordt het oor hiervoor geschoren en met een zalf de huid verdoofd. Als het konijn slaapt wordt er al zuurstof toegediend (pre-oxygenatie). De anesthesie zelf wordt zowel per injectie als door middel van gas via een larynxmasker (V-gel) toegediend. Zie ook de uitleg over het larynx masker hieronder. De koolstofdioxide in de uitgeademde lucht en de ademhalingsfrequentie worden permanent gemeten.

Onderkoeling is een belangrijke oorzaak van complicaties tijdens en na de anesthesie. Wij voorkomen dit door uw konijn, vanaf het moment dat het arriveert, in een verwarmde ruimte te zetten. Tijdens de operatie en het wakker worden, wordt het konijn op een warmtekussen/ kruiken en onder een warmtelamp gelegd. Net als bij katten en honden is het bij een ouder konijn ook mogelijk om vooraf een bloedonderzoek uit te voeren. Zo zijn we zeker van de goede werking van de organen alvorens het dier onder anesthesie te brengen.
Over de nazorg na operatie/behandeling krijgt u van ons een nazorgbrief mee met daarop onder andere voor het konijn adviezen wat betreft voeding en medicatie.
 

Larynxmasker of V-gel

Om de risico's tijdens de anesthesie zo laag mogelijk te houden, is het belangrijk om voor, tijdens en na de operatie steeds toegang te hebben tot de luchtwegen van het konijn. Vroeger werd dit gedaan met een neusmasker of een tracheotube (buis in de luchtpijp). Via deze methodes konden gasanesthesie en zuurstof worden toegediend maar toch hadden deze technieken veel nadelen: via het neusmasker kan niet actief worden beademd wanneer het konijn stopt met ademen en de endotracheale tube veroorzaakt steeds letsel aan de luchtpijp aangezien deze rechtstreeks in de luchtpijp wordt aangebracht. Ook is het plaatsen van een tracheotube technisch moeilijk omdat konijnen een zeer nauwe mond hebben en de luchtpijp ver achteraan in de keel ligt. Vaak hadden de dieren hierdoor na de operatie last van keelpijn zodat ze niet wilden eten. De linker afbeelding laat zien hoe de onderkant van de tracheotube steeds over de luchtpijp schaaft en zo irritatie veroorzaakt.
 
Sinds kort bestaan er speciale maskers om over de larynx, ook wel strottenhoofd genoemd, te schuiven. Deze hebben als voordeel dat het konijn veel sneller geļntubeerd kan worden omdat het masker gemakkelijker in gebruik is dan een tube: zelfs bij beperkte zichtbaarheid zit het larynxmasker nagenoeg altijd op de juiste plek binnen de 5-10 seconden. Verder wordt de luchtpijp niet beschadigd zoals bij een gewone tube en kan er op dezelfde manier gas en zuurstof worden toegediend als bij een gewone intubatie. Ook het monitoren van de zuurstofspanning en de koolstofdioxideconcentratie is perfect mogelijk.
Onderstaande afbeeldingen laten de werking van deze maskers zien: na het vlotte inbrengen van de V-gel wordt de slokdarm afgesloten waardoor al het gas en zuurstof enkel in de luchtpijp terecht komen, zonder dat er daarbij een tube in de luchtpijp moet worden geplaatst.